Klachten

Klachten zijn er om opgelost te worden.

Heeft u een klacht over onze service, producten of dergelijke dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken, bij voorkeur via de email. Vermeld hierin voor zover mogelijk u eigen gegevens, ordernummer en factuurnummer en beschrijf zo duidelijk mogelijk uw klacht.
Binnen 14 dagen zullen wij u klacht in behandeling nemen en waar nodig aanpassingen doorvoeren.
In een termijn van maximaal 30 dagen zullen wij u ons standpunt kenbaar maken.
Bent u tevreden met ons standpunt dan zullen wij waar nodig dit oplossen of uitvoeren.
Bent u niet tevreden met de oplossing dan kunt u ons dat nog kenbaar maken.
Kunnen wij u uiteindelijk geen passende oplossing bieden dan kan het geschil wat ontstaan is voorgelegd worden aan onlinegeschillenbeslechting.
Van deze mogelijkheid kunt u gebruik maken, maar ook LuXorB.
LuXorB heeft zich geregistreerd op de website van de Europese Unie met betrekking tot geschillen.

De site waarop u terecht kunt is ec.europa.eu/consumers/odr