Retour

Bent u niet tevreden met wat er is geleverd of is er een andere reden dan heeft u het wettelijke recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop. Bij deel leveringen is de herroepingstermijn 14 dagen na levering van het laatste artikel.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, LuXorB via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar
bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van
het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne. Hieronder vallen de mondkapjes.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug via een een bankoverschrijving, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.
De kosten voor terug zenden, nadat wij het bestelde hebben afgeleverd aan de vervoerder, zijn voor uw eigen rekening.
Indien wij de bestelde goederen nog niet hebben aangeboden aan de vervoerder dan zullen wij de opdracht annuleren, waardoor er geen kosten voor terug zenden ontstaan.

LuXorb,
Mooieweg 31A,
6836 AC Arnhem.
mail@luxorb.nl